Obnova ochranné známky HE3DA

Tato mezinárodní ochranná známka tak bude platit dalších 10 let, tj. do 24.9.2030.