HE3DA se aktivně zapojuje do Evropské bateriové aliance a chystá certifikaci baterií

Společnost HE3DA, která staví největší továrnu na výrobu revolučních lithiových baterií na Karvinsku, se letos stala členem Evropské bateriové aliance (EBA). Cílem EBA je vytvořit ideální podmínky pro vznik výrobních závodů baterií v Evropě a stát se konkurenceschopným kontinentem v produkci baterií vůči Asii a Severní Americe.

Letos v květnu se zástupci HE3DA zúčastnili oficiální pracovní setkání členů EBA na půdě InnoEnergy v Bruselu jednalo o akčním plánu, který připravuje Evropská komise na základě informací dodaných zástupci průmyslu v bateriové alianci.

V rámci Akčního plánu se členové EBA od těžařů základního aktivního materiálu pro výrobu baterií, přes výrobce baterií a bateriových packů, až po recyklační závody na baterie, se vytvořil ucelený dokument sestávající se z 49 bodů. Jednotlivé body obsahují doporučení a konkrétní postup pro veškeré oblasti bateriového řetězce. C

Dalším cílem EBA je následně vybrat 6 nejdůležitějších bodů a oblastí, které aliance doporučí EK implementovat do připravovaného akčního plánu.

Certifikace baterií

Za vůbec největší úspěch společností HE3DA a MES (zajišťuje výstavbu obří továrny na Karvinsku) lze považovat účast ve skupině firem, které se zabývají výrobou bateriových článků.

„Na základě tohoto setkání jsme si ustanovili priority, které jsme předložili organizátorům bateriové aliance InnoEnergy, která tyto ustanovení následně s dalšími skupinami napříč bateriovým řetězcem poslala EK ke zpracování do akčního plánu,“ uvádí HE3DA na svém webu.

Během jednání s členy EBA se HE3DA zabývala i možností testování svých nových baterií. Za tímto účelem HE3DA zahájila jednání se zástupci mnichovské centrály pro testování bateriových článků a udělování jejich mezinárodní certifikaci společnosti TÜV Rheinland München.

„Domluvili jsme se na budoucím kontaktování ohledně certifikace sériově vyráběných baterií HE3DA z výrobní haly v Horní Suché. Další zajímavý kontakt byl ze společnosti BASF, která zpracovává vytěžený materiál na aktivní materiál určený pro baterie,“ dodala HE3DA.

Jednání ve Švédsku

V červnu letošního roku se zástupci HE3DA v rámci EBA setkali s místopředsedou evropské komise a komisařem pro energetickou unii panem Marošem ve Švédsku. Na pracovním meetingu členů EBA se prezentoval tzv. Evropský bateriový akční plán, který oficiálně vydala evropská komise dne 17.5.2018.

V akčním plánu je kladen velký důraz na podporu kompletního výrobního řetězce baterií v Evropě. „Komise podporuje přeshraniční a integrovaný evropský přístup zaměřující se na celý hodnotový řetězec ekosystému baterií a na trvale udržitelný rozvoj s těžbou a zpracováním surovin, fázi návrhu a výroby baterie a akumulátory a jejich použití, druhé použití, recyklaci a likvidaci v kruhu ekonomického kontextu,“ píše se v akčním plán.

Více zde