Workshop EBA@250 ve Švédském Malmö

June 11, 2018

V rámci pravidelných pracovních meetingů evropské bateriové aliance se zástupci společnosti HE3DA setkali s místopředsedou evropské komise a komisařem pro energetickou unii panem Marošem Ševčovičem a dalšími členy bateriové aliance v Malmö dne 23.5.2018 ve Švédsku. Na pracovním meetingu členů bateriové aliance se prezentoval tzv. Evropský bateriový akční plán, který oficiálně vydala evropská komise dne 17.5.2018. Tento dokument z velké většiny obsahoval připomínky, komentáře, konkrétní postupy a návrhy řešení, které se probírali v rámci pracovních meetingů od samého založení bateriové aliance v říjnu 2017. Jmenovitě je v akčním plánu kladen důraz na podporu kompletního výrobního řetězce baterií v Evropě: „Komise podporuje přeshraniční a integrovaný evropský přístup zaměřující se na celý hodnotový řetězec ekosystému baterií a na trvale udržitelný rozvoj s těžbou a zpracováním surovin, fázi návrhu a výroby baterie a akumulátory a jejich použití, druhé použití, recyklaci a likvidaci v kruhu ekonomického kontextu.“ Akce ve Švédsku se zúčastnil i zástupce Skandinávského trhu pan Richard Forsman, který hned na meetingu navázal zajímavé vztahy se zástupci Skandinávských firem v rámci evropské bateriové aliance.

 

 

 

 

Please reload

Kontakt:

 

HE3DA s.r.o.

Beranových 130
199 05 Praha - Letňany

Česká republika

email: info@he3da.cz

Kontakt na společnost sdružující kvalifikované investory:

 

Battery Unite s.r.o.

Rychnovská 408

Praha 9 - Letňany

Česká republika

email: info@batteryunite.cz 

tel: +420 775 666 383

www.batteryunite.cz

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

© 2020 by HE3DA