První setkání se zástupci EK v Bruselu 4.4.2018

Zástupci společností HE3DA a MES se setkali osobně se zástupci Evropské Komise, kde prezentovali aktuální stav projektu výstavby výrobní haly na HE3DA baterie a budoucí rozvoj na poli výzkumu a vývoje bateriové platformy HE3DA a navýšení výrobních kapacit výrobní haly. Zástupci EK uvítali takto rozjetý projekt a nabídli hned několik možností, jak ze strany EK pomoct formou informovanosti o nových možnostech financování části výzkumu a vývoje včetně budoucích nových grantů pro výrobce baterií. Klíčové pro tyto projekty bude nastavení tzv. evropského bateriového akčního plánu, který komise zveřejnění nejpozději 17.května 2018 po oficiálních pracovních setkáních nově vzniklé bateriové aliance.

Během setkání jsme se zástupci EK formálně dohodli na používání e-mailové komunikace za účelem rychlého dohodnutí dalšího setkání společně se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, které informují o chystaných nových možnostech podpory pro výrobce baterií a programy na podporu výzkumu a vývoje nové generace baterií. Předběžný další termín osobního setkání společně s vybranými zástupci MPO je naplánován na červenec 2018.