Tisková zpráva: TECHNOLOGIE HE3DA v USA


Ministerstvo Energetiky

Zástupci společnosti HE3DA USA – jmenovitě prezident PhD. Jan Procházka a ředitelka americké pobočky JUDr. Lenka Somolová, MBA MA prezentovali výhody nanotechnologické výroby lithiových baterií HE3DA®, která díky použití nanočástic a zcela odlišné vnitřní architektuře přináší mnoho výhod oproti současně používaným bateriovým technologiím. Zatímco mateřská firma HE3DA staví na Moravě svoji první „gigafactory“, její americká pobočka HE3DA USA plánuje v blízkém časovém horizontu přistoupit k zahájení výstavby obdobného závodu na území USA. Část programu v USA tak byla věnována právě diskusi o případné investiční podpoře.

Ministerstvo Energetiky

Ministerstvo zahraničních věcí USA

HE3DA by chtěla v této souvislosti vyzdvihnout podporu

ekonomocké diplomacie a poděkovat

obzvláště Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D.C. a Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, jmenovitě panu velvyslanci Hynkovi Kmoníčkovi, p. Zdeňkovi Beranovi, p. Luďkovi Moravcovi, a dalším. Speciální poděkování patří panu Petr Michálkovi, který zajistil úspěšný průběh programu, který čítal více než 30 schůzek ve federálním hlavním městě Washingtonu, DC a státech Virginia, Arkansas a Tennessee. Perfektně zaměřený podpůrný program ekonomické diplomacie pokryl všechny úrovně vládních organizací a zaměřil se i na strategické firmy na území USA.

Ministerstvo zahraničních věcí USA

Ministerstvo obrany USA

Ve Washingtonu D.C. zástupci firmy HE3DA osobně prezentovali výhody a možné aplikace jejich technologie na pěti federálních ministerstvech (Ministerstvu obrany, Ministerstvu energetiky, Ministerstvu obchodu, Ministerstvu dopravy a Ministerstvu zahraničních věcí) a v odborných výborech Sněmovny reprezentantů a Senátu. V horní kongresové komoře se pak setkali i se zástupci senátora Dean Hellera a s senátorkou státu Nevada Catherine Cortez Masto, kteří přislíbili případnou podporu v rámci státu Nevada, kde HE3DA USA založila svou americkou pobočku.

Ministerstvo obrany USA

Senátorka pro Nevadu Catherine Cortez Masto

Senátorka pro Nevadu Catherine Cortez Masto

Vedle federálních úřadů se zástupci firmy HE3DA sešli ve Washingtonu D.C. i s

představiteli ministerstva dopravy Kolumbijského okrsku, se kterými diskutovali možnosti využití vysokokapacitních baterií v městské hromadné dopravě a s představiteli oborových asociací, jmenovitě s Energy Storage Association, Solar Energy Industries Association a Alliance of Automobile Manufacturers.

Schůzka s IBM

HE3DA USA se setkala i se zástupci velkých amerických korporací (mj. s GE, či s IBM), kde byly diskutovány především možnosti využití vysokokapacitních baterií jako záložních zdrojů pro datová centra či energetických rezerv v případě výpadku energie.

Schůzka s IBM

General Electrics

General Electrics

Delegace Evropské unie

Na půdě Delegace Evropské unie v USA, proběhla konverzace ohledně legislativního vývoje energetiky v EU a USA, kde se primárně hovořilo o nadcházejících aktivitách Evropské bateriové aliance (HE3DA je oficiálním členem).

Delegace Evropské unie

Dvoutýdenní program pokračoval ve státě Virginie, a to v centrále jedné z největších amerických elektrárenských společností Dominion Energy (26 GW instalovaného výkonu), s jejímiž zástupci byly probírány možnosti využití baterií HE3DA pro regulaci elektrické sítě a výstavby továrny na baterie ve Virginii. Následně byly diskutovány pobídky a investiční podpora se zástupci guvernérské administrativy a představiteli města Richmond a jeho přilehlých okresů.

Obchodní komora Richmond

Ve státě Arkansas se velvyslanectví ČR postaralo o setkání v celosvětové centrále největší společnosti světa, firmy Walmart, během něhož byly diskutovány možnosti aplikace velkokapacitních bloků HE3DA, které by mohli efektivně podpořit ambiciózní plán Walmartu pro zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v síti jejich poboček.

Administrativa arkansaského guvernéra a zástupci arkansaského finančního a technologického sektoru prezentovali možnou investiční podporu amerického projektu HE3DA USA.

Obchodní komora Richmond

Administrativa arkansaského guvernéra

Administrativa arkansaského guvernéra

FedEx meeting

V Tennessee pak velvyslanectví připravilo setkání v celosvětové centrále největšího světového expresního přepravce, firmy FedEx a proběhla diskuze k možnosti využití velkokapacitních baterií na letištích (Fedex operuje na 700 letištích po celém světě) či v jejich datových centrech. Zástupci HE3DA se zde dále setkali s vůbec největší elektrárenskou společností v USA, firmou Tennessee

Valley Authority (37 GW instalovaného výkonu), s představiteli guvernérovy administrativy a prezidentem dopravního podniku města Memphis. V rámci kulturního festivalu Memphis in May proběhly rozhovory s memphiskou obchodní komunitou.

FedEx meeting

Zástupci firmy HE3DA následně odcestovali do Kalifornie na výstavu Nanotech 2018, kde předvedli model 120V/7KWh domácího uložiště na společném stánku Czechinvestu a českého konzulátu.

V Kalifornii se posléze k zástupcům firmy HE3DA přidal také její majoritní vlastník p. Radomír Prus, který se účastnil schůzek se skupinou MGM Resorts Internationals, vlastnící síť hotelů v Las Vegas. HE3DA USA pokračovala na sever do Nevady - Reno, kde se pracuje na založení nového výzkumného a vývojového centra pro technologii lithiových baterií ve spolupráci s University of Nevada.

Majoritní vlastník Radomír Prus a ředitelka Lenka Somolová

Zástupci firem HE3DA a HE3DA USA by tímto velice rádi poděkovali Velvyslanectví ČR ve Washingtonu, konzulátu ČR v LA a Ministerstvu zahraničních věcí České republiky za přípravu všech strategických schůzek na území USA a za neustálou podporu ekonomické diplomacie všem českým firmám, které tak mají možnost prezentovat své technologie v jiných zemích, což a priori vede ke zvyšováni povědomí o České Republice ve světě, obchodnímu úspěchu v zahraničí a přílivu peněz do České republiky