Společnost HE3DA založila pobočku v USA


Na základě pozvání z kanceláře Guvernéra státu Nevada odcestoval Ing. Jan Procházka do USA, aby zde založil pobočku HE3DA USA. Řízení americké HE3DA se ujala čechoameričanka paní Lenka Somolová, žijíci v LA.

Jak sama komentovala: Zájem investorů v USA je velký, obzvláště v Californii.

HE3DA USA bude v první fázi připravovat atestaci svých výrobků pro americký trh, vybudování showroomu a přípravu pro masové zavedení své technologie do seriové výroby v USA.

(zprava: Ryan Smith (Business Development Manager), Melanie Sheldon (Business Development Specialist), Lenka Somolová, Jan Procházka, honorární konzul Olga Martin a její manžel)