Senát uděloval stříbrné pamětní medaile. Ocenil i Jana Procházku ředitele firmy specializující se na


Stříbrnou pamětní medaili Senátu dostalo 16 osobností. Jsou mezi nimi například olympijská medailistka v běhu na lyžích Květa Jeriová-Pecková, historik Petr Čornej, amerikanista Josef Jařab či dlouholetý předseda Klubu českých turistů Jan Havelka.

Ocenění se udělují při příležitosti svatováclavského svátku - Dne české státnosti. Oceněné označil předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) za opravdové vlastence, kteří přispívají ke zlepšování kvality života v Česku a zasloužili se o šíření jeho dobrého jména ve světě.Z lékařů medaili dostali rovněž klinická onkoložka Jitka Abrahámová, specialista na chirurgii štítné žlázy Josef Dvořák, genetik Jiří Forejt, který objevil a popsal první gen hybridní sterility u savců, a specialista v oboru transplantologie a cévní a jaterní chirurgie Vladislav Třeška. Oceněn byl také sochař a medailér Zdeněk Kolářský, který vytvořil mimo jiné znak České pojišťovny, a sklář a autor řady patentů Vlastimil Dvořák.

Mezi vyznamenanými byl tajně vysvěcený kněz a jezuita Jan Rybář, který byl komunistickým režimem pronásledován a vězněn. Medaili dostali bývalý partyzán a logoped František Synek a válečný veterán Josef Švarc, který bojoval za druhé světové války na západní frontě, zažil vylodění spojenců v Normandii a po návratu byl komunistickou tajnou policií pronásledován.Oceněni byli také podnikatelé Antonín Machala, jehož firma je předním evropským výrobcem zařízení pomáhajícím lidem s omezenou hybností, a vynálezce Jan Procházka, který je ředitelem firmy specializující se na vývoj revoluční lithiové baterie. Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/zivot/202466-senat-udeloval-stribrne-pametni-medaile-ocenil-jeriovou-peckovou-corneje-ci-jaraba/fotografie-6313