Čeští inovátoři v Americe – nanotechnologie ve Washingtonu


Ve dnech 13.-17. května zorganizovaly ZÚ Washington a CzechInvest pobyt českých nanotechnologických firem a expertů ve Washingtonu. Hlavním účelem byla účast na veletrhu a konferenci Nanotech 2017. Na programu ještě byla účast nanotech firem na EU Open House na ZÚ Washington, jednání s National Science Foundation, University of Maryland – School of Engineering a NIST, National Institute for Standards and Technology. Aktivity se realizovaly v rámci projektů ekonomické diplomacie MZV, tento projekt finančně podpořilo MPaO. Českou účast na Nanotech a některých jednáních osobně vedl náměstek zahraničí Miloslav Stašek.

Veletrh Nanotech 2017, National Harbor, Maryland

Zástupci českých firem se díky naší podpoře mohli zúčastnit hlavní nanotechnologické akci roku v USA - Nanotechu 2017. Realizaci české účasti zařídily ZÚ Washington a agentura CzechInvest.

České firmy využily účast na veletrhu nejen k představení svých technologií, nýbrž i k celé řadě separátních schůzek. Dvě české organizace (Pardam a Mendelova Univerzita) byly rovněž odbornou porotou veletrhu vyzvány k formální prezentaci svých technologií před vybraným publikem. Jde o velmi prestižní věc, protože návrhy se hodnotí v konkurenci všech předložených a tato možnost je dána pouze těm, kteří skutečně přicházejí s něčím novým či neobvyklým.

České firmy na stánku navštívil mj. i Lloyd Whitman, úřadující ředitel pro technologie a inovace v kanceláři Bílého domu pro vědu a technologie a Lisa Friedersdorf, ředitelka koordinační kanceláře US Národní nanotechnologické iniciativy. Lisa Firedersdorf rovněž poskytla interview České televiz

University of Maryland – School of Engineering

Na UMD je česká věda a výrobky dobře známá, protože univerzita spolupracuje a nakupuje mikroskopy brněnské firmy Tescan. Zájem přítomných profesorů vzbudily také antialergenové polštáře firmy nanoSpace. Celkový přehled českého nanotech průmyslu podal předseda České nanotechnologické asociace Jiří Kůs.

Na UMD pracuje několik nano vědeckých skupin, které přitahují velké firmy, které v okolí investují a zaměstnávají graduanty UMD, aby měly přístup k jejich technologiím. Z komerčně známých a úspěšných aplikací stojí za zmínku použití nanovláken na ochranu historických uměleckých předmětů nebo zprůhlednění dřeva při zachování jeho vlastností. Využití tato novinka našla hlavně ve stavebnictví. Stejně jako česká firma HE3DA se některé vědecké skupiny zabývají využití nanotechnologií při vývoji řešení pro skladování energie v bateriích.

pokračování na:

http://www.mzv.cz/ekonomika/cz/novinky_z_velvyslanectvi/cesti_inovatori_v_americe.html