Británie zavádí novou regulaci frekvence, zdroje ji budou poskytovat do 1 vteřiny


Britský provozovatel přenosové soustavy National Grid zavádí v reakci na měnící se zdrojový mix Velké Británie novou kategorii regulace frekvence – takzvanou vylepšenou regulaci frekvence (Enhanced Frequency Response – EFR). Zdroje poskytující tuto službu musí být schopny dodat nasmlouvanou regulační zálohu do 1 vteřiny od vzniku výchylky frekvence. V prvním tendru na čtyřleté kontrakty uspělo 8 poskytovatelů.

Měnící se zdrojový mix Velké Británie má za následek snižování podílu konvenčních zdrojů založených na výrobě elektřiny pomocí synchronních generátorů, což se projevuje ve snižování úrovně setrvačnosti elektrizační soustavy. Stabilní provoz elektrizační soustavy je podle National Grid ohrožen zejména ve dnech s nízkou spotřebou elektřiny a vysokým podílem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Více na: http://oenergetice.cz/prenos-elektriny/britanie-zavadi-novou-regulaci-frekvence-zdroje-budou-poskytovat-1-vteriny/