Přátelská návštěva v HE3DA z daleké Afriky

Počátkem února přiletěl do Prahy významný podnikatel a filantrop, pan Keneth

Raydon SHARPE, ze společnosti West Group ze Zimbabwe. Strávil zde dva

dny na přátelské návštěvě ve firmě HE3DA. Cílem jeho návštěvy bylo setkání

s vedením společnosti a obeznámení se s jejím výrobním programem.


Pan SHARPE se narodil v roku 1973 v Rhodézii, emigroval do Jižní Afriky a postupně se vypracoval na úspěšného podnikatele v celo-africkém měřítku. Po zranění na lyžích, při kterém málem zemřel, se uzdravil a od té doby se věnuje

zmírňování chudoby ve světě a vytváření pracovních míst. Aktivně se podílí na

charitativních a filantropických aktivitách jak v Zimbabwe tak po celém světě. Ve světovém ekonomickém fóru zastupuje Young Presidents organizace (YPO). Byl aktivním členem Harare YPO od února 2005 a stal se jeho předsedou v roce

2008.

V České republice se setkal se spolumajitelem firmy HE3DA a svým dlouholetým přítelem panem Radomírem PRUSEM, se kterým se seznámil počas

jeho pobytu na Seychelech. Pan Sharpe si prohlédl výrobní linky HE3DA

v Letňanech, poté spolu hovořili mimo jiné i o dnešních problémech chudoby a o tom, jak by ji mohli v budoucnu zmírnit solární energie a nové technologie

založeny na nanomateriálech. Oba se shodli, že budoucnost je v dětech, které

až dospějí, mohou pozitivně změnit své okolí kde žijí, pokud dostanou pomocnou

ruku a dobrý příklad.

V příjemné a přátelské atmosféře podepsali MEMORANDUM o vzájemné

spolupráci mezi HE3DA a společností WEST GROUP.

Obsahem memoranda je také pomoc Nadaci Kusimbisa Trust. Nadaci vede

dcera pana SHARPEa, úspěšná zimbabwská spisovatelka Tatiana SHARPE.

HE3DA bude pomáhat vzdělávat cca 3000 dětí v praktických oborech, a podporovat výuku na počítačích. Je v duchu nadace, protože, jak řekl pan

Sharpe, „vzděláváním dnešních dětí se v budoucnu částečně zabrání jejich

migraci do Evropy.“

Tato nadace pomáhá znevýhodněným dětem a ženám v Zimbabwe originálním

způsobem. Je to metoda, kdy namísto rozdávání almužny, podáváte pomocnou

ruku, o čem říká i její motto: “...teach a man to fish, rather than give a man a fish...” (Nauč radši člověka lovit ryby, než abys mu rybu dal ..) Nadace

poskytuje počáteční kapitál pro nastartování projektů, které musí být praktické, a je důležité aby zajistili hospodářskou prosperitu.

Memorandum obsahuje také závazek druhé strany, že bude zajišťovat

reprezentaci značky a distribuci výrobků HE3DA v Zimbabwe.

Cíl setkání byl splněn a byly položeny základy pro budoucí úspěšnou

komunikaci.