Solár už zaměstnavá více lidí než uhlí, plyn a ropa dohromady


Před nedávnem zveřejnila americká Federální energetická regulační komise informaci, že na nově instalovaném elektrickém výkonu se v loňském roce podílely obnovitelné zdroje (solár, vítr, voda, geotermál, bioplyn) dohromady 61,5%. Bylo to poprvé v historii, kdy obnovitelné zdroje přírůstku výroby elektřiny většinově dominovaly. Nyní americký Department of Energy oznámil, že solární energetika zaměstnává více lidí, než kterýkoliv jiný obor výroby energie a dokonce více, než fosilní obory – uhlí, ropa a plyn – dohromady. Zaměstnanost v samotném soláru se vloni zvýšila o 25% a činila 374 000. Na zaměstnanosti v oboru výroby elektřiny se solár podílí 43%, následován fosilními palivy (22%). Větrné elektrárny zaujímají v zaměstnanosti třetí pozici. Růst zaměstnanosti v soláru by se neměl zastavit ani letos; zaměstnavatelé počítají s dalším cca 7% nárůstem. Technologický pokrok a růst ekonomické efektivnosti jdou ruku v ruce s investicemi do solární energetiky, které za sebou táhnou silnou poptávku i na trhu práce.

púvodní článek v angličtině:

http://www.ecowatch.com/solar-job-growth-2197574131.html