O nás

 

Společnost HE3DA s.r.o. se zabývá aplikovaným výzkumem
a vývojem bateriových technologií a jejich uváděním na trh. Společnost vyvinula technologie a proces výroby baterií s 3D prostorovými elektrodami na bázi lithiových nanomateriálů (HE3DA®).

HE3DA® je technologickou platformou, jež splňuje veškeré předpoklady pro úspěšné masové zavedení na trh. Společnost dokončila vývoj akumulátoru s technickými a ekonomickými parametry umožňujícími jeho masové využití jako velkokapacitní záložní a vyrovnávací zdroj v energetice. V průběhu roku 2016 byly připraveny do výroby aplikace HE3DA® baterií pro automobilový průmysl.

 

Probíhají intenzivní práce na přípravě výstavby první plně automatizované výrobní linky. Paralelně probíhají jednání
s potenciálními zákazníky a partnery z oblasti energetiky
a automobilového průmyslu.

 

Mise a vize

Efektivní skladování energie je důležitým milníkem v dalším technologickém rozvoji. Věříme, že výsledky naší činnosti přináší dlouhodobé koncepční řešení této problematiky.

 

Mise

Chceme dodávat na trh baterie, jež umožní plně využit potenciál obnovitelných zdrojů, bezpečné a efektivní fungování rozvodných sítí, a také masový rozvoj elektromobility.

 

Vize

Umožníme efektivní skladování energie v masovém měřítku a tím rapidní rozvoj nových technologií v energetice, automobilovém průmyslu a dalších odvětvích. Dosažitelnou vizí pro naši technologii je baterie s parametry 1kWh / 1 litr / 1 kg.

Lidé

 

Ing. Jan Procházka

President HE3DA s.r.o.

 

Ing. Jan Procházka působil řadu let v USA, kde se  zabýval otázkami studia a vývoje technologie výroby a praktického využití
nanomateriálů na bázi anorganických oxidů.

 

V rámci tohoto výzkumu jej zaujala možnost využití lithiových nanomateriálů k výrobě zcela nové generace vysokovýkonných baterií, včetně možnosti vyvinout na bázi těcho materiálů unikátní prostorové (3D) elektrody, které umožní vytvořit bateriový článek nové generace s výší kapacitou, než umožňuje 2D (plošná) konstrukce.

 

Po návratu do České republiky pokračoval Ing. Procházka v intenzivním výzkumu, jež vyústil v založení společnosti HE3DA s.r.o., kde se svým týmem rozvinul technologii 3D akumulátorů do současné prakticky využitelné podoby.

 

Ing. Jan Procházka je v této oblasti autorem řady patentů
a technologie HE3DA® je globálně patentově chráněna.

Výroba

 

Naším prvořadým cílem je uvedení výrobků s HE3DA® technologií na trh. V současné době probíhají projekční práce a kontraktace dodavatelů první plně automatické výrobní linky.

První plně automatizovaná linka na pilotní výrobu baterií typu HE3DA® 3D s výrobní kapacitou 10 MWh ročně byla uvedena do provozu v prosinci 2016 v Praze - Letňanech.  Byla odzkoušena technologie výroby a nastaveny výrobní procesy. Poznatky z vývoje této linky a používané výrobní procesy budou aplikovány do výrobní technologie s kapacitou 1,2 GWh za rok. Celý proces výroby bude maximálně automatizován a celý závod bude obsluhovat ve třísměnném provozu zhruba 100 pracovníků. Spuštění závodu je naplánováno na konec roku 2019. Více informací o projektu naleznete na stránkách www.magnastorage.cz

Technologie

 

Technologie HE3DA® odstraňuje z baterie balast, optimalizuje
vlastnosti nanomateriálů a morfologie elektrod. Umožňuje daleko
větší tloušťky elektrod a s tím spojených nových velmi výhodných
konstrukčních řešení.

 

Tato technologie vede k daleko vyšší bezpečnosti lithiového
akumulátoru a široké škále zcela nových technických řešení
s doposud nedosažitelnými technickými a ekonomickými parametry.

 

Technologie HE3DA® umožňuje nastavení tloušťky elektrod
a tím uzpůsobení kapacity akumulátoru a rychlosti jeho nabití
a vybití. Volbou použitých materiálů lze uzpůsobit i další parametry.

Patenty

US US9,203,123B2 3d2_000001
US US9,203,123B2 3d2_000001
press to zoom
US US9,401,510B2 3d3_000001
US US9,401,510B2 3d3_000001
press to zoom
US 4,113,542 3d1,2,3 TRADEMARK_000001
US 4,113,542 3d1,2,3 TRADEMARK_000001
press to zoom
Patent JP 3
Patent JP 3
press to zoom
SERBIA 54243 3d2_000001
SERBIA 54243 3d2_000001
press to zoom
1/9