O nas

 

Firma HE3DA s.r.o. zajmuje się badaniami aplikowanymi
oraz rozwojem technologii i marketingu baterii. Firma opracowała technologię i proces produkcji nanomateriałów litowych na bazie elektrod nanomateriałów (HE3DA®).

HE3DA® to platforma technologiczna, która spełnia wszystkie warunki pomyślnego masowego marketingu. Firma zakończyła opracowywanie akumulatora z parametrami technicznymi i ekonomicznymi, umożliwiając jego masowe wykorzystanie jako wysokowydajnego zasilacza rezerwowego i równoważącego. W 2016 roku zostały przygotowane do produkcji aplikacji baterii HE3DA® dla przemysłu motoryzacyjnego.

 

Trwają intensywne prace nad przygotowaniem pierwszej w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Równolegle odbywają się negocjacje z potencjalnymi klientami i partnerami z branży energetycznej oraz przemysłu samochodowego.

 

Misja i wizja

Efektywne magazynowanie energii jest ważnym faktorem w dalszym rozwoju technologicznym. Wierzymy, że wyniki naszych działań przynoszą długoterminowe koncepcyjne rozwiązania tego problemu.

 

Misja

Chcemy dostarczać na rynek baterie, ktore w pełni wykorzystaja potencjał odnawialnych źródeł energii, bezpieczną i wydajną eksploatację sieci oraz masowy rozwój elektro aut.

 

Wizja

Umożliwi to skuteczne magazynowanie energii na masową skalę, a tym samym szybki rozwój nowych technologii w sektorze energetycznym, motoryzacyjnym i innych. Wizja osiągalna dla naszej technologii to akumulator o parametrach 1kWh / 1l / 1kg.

 

Ludzie

 

Ing. Jan Procházka
Prezes HE3DA s.r.o

 

Ing. Jan Procházka przez wiele lat pracował w USA, gdzie zajmował się problematyką nauki i rozwoju technologii produkcji i praktycznego zastosowania nanomateriałow na bazie tlenków nieorganicznych.

W ramach tego badania zainteresował się wykorzystaniem nanomateriałów litowych do produkcji całkowicie nowej generacji akumulatorów o wysokiej wydajności, w tym możliwości opracowania unikatowych elektrod 3D opartych na tych materiałach, aby stworzyć baterię nowej generacji o pojemności większej niż 2D.

 

Po powrocie do Republiki Czeskiej, inż. Procházka kontynuował intensywne prace nad badaniami, które doprowadziły do powstania HE3DA s.r.o., gdzie wraz ze swoim zespołem opracowali technologię baterii 3D do dzisiejszej praktycznie użytecznej postaci.

 

Ing. Jan Procházka jest autorem wielu patentów w tej dziedzinie
a HE3DA® jest objęta ochroną patentową na całym świecie.

Produkcja

 

Naszym głównym celem jest sprzedaż produktów z technologią HE3DA®. Obecnie trwają prace projektowe i kontraktacyjne pierwszych w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

 

Pierwsza w pełni zautomatyzowana pilotażowa linia produkcyjna do akumulatorów 3D HE3DA® o mocy produkcyjnej 10 MWh na rok została oddana do użytku w grudniu 2016 r. W Pradze - Letňany. Technologia produkcji została przetestowana i uruchomiono procesy produkcyjne. Wnioski wyciągnięte z rozwoju tej linii i zastosowanych procesów produkcyjnych będą stosowane w technologii produkcji 1,2 GWh rocznie. Cały proces produkcyjny zostanie maksymalnie zautomatyzowany, a cały zakład będzie działał w operacji trzyzmianowej zatrudniającej około 100 pracowników. Otwarcie produkcji zaplanowano na koniec 2019 r. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.magnastorage.cz

Technologia

 

Technologia HE3DA® usuwa z baterii balast, optymalizuje

właściwości nanomateriałów i morfologię elektrod. Pozwala na daleko większa grubość elektrod oraz związanych z tym nowych bardzo korzystnych rozwiązań w projekcie.

 

Ta technologia prowadzi do znacznie wyższego bezpieczeństwa

akumulatora litowego oraz szerokiej gamy zupełnie nowych rozwiązań technicznych z dotąd nieosiągalnymi parametrami technicznymi i ekonomicznymi.

 

Technologia HE3DA® umożliwia regulację grubości elektrod

w ten sposób regulując pojemność baterii i szybkość ładowania

i rozładowania. Wyborem użytych materiałów da się także dostosować resztę parametrów.

 
Patenty
US US9,203,123B2 3d2_000001
US US9,203,123B2 3d2_000001
US US9,401,510B2 3d3_000001
US US9,401,510B2 3d3_000001
US 4,113,542 3d1,2,3 TRADEMARK_000001
US 4,113,542 3d1,2,3 TRADEMARK_000001
Patent JP 3
Patent JP 3
SERBIA 54243 3d2_000001
SERBIA 54243 3d2_000001
1/8