High Energy 3D Accumulator

Solární, větrná elektrárna - efektivní skladování energie přinášející plné využití potenciálu obnovitelných zdrojů

Doporučujeme zhlédnout

Film z produkce National Geographic

Before the Flood 

Převratná inovace ve skladování energie

HE3DA®  nanotechnologie využívá vysokou rychlost nabíjení a vybíjení nanomateriálů a výsledkem jsou superiorní bezpečnost a mnoho nových, dosud naprosto nemyslitelných vlastností Li-akumulátorových modulů.
 
HE3DA® nanotechnologická platforma posunuje hranice technických možností lithiové baterie vpřed o několik dekád.   
HE3DA®  nanotechnologie využívá vysokou rychlost nabíjení a vybíjení nanomateriálů a výsledkem jsou superiorní bezpečnost a mnoho nových, dosud naprosto nemyslitelných vlastností Li-akumulátorových modulů.
 
HE3DA® nanotechnologická platforma posunuje hranice technických možností lithiové baterie vpřed o několik dekád.   

Gerlach Adbitech

Instalace prvního úložiště HE3DA v USA

Online měření

stažený soubor.png

Festive commissioning of a manufacturing facility 19.12.2016

HE3DA PowerPoint Video 2016

HE3DA - smart grid

HE3DA Official video 2016

Novinky